گروه خدمات مجالس و تشریفات مجالس دُرچین تلاش می نماید خدمات خود رابا حداکثر کیفیت در جهت تامین نیازها ، انتظارات و افزایش رضایت هرچه بیشتر میهمانان ومدعوین محترم ارائه نماید.

 

        ● اساسی ترین اصل وبنیادی ترین هدف این گروه تشریفاتی ، رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع ومشتری مداری به بهترین شکل ممکن است .

        ● برگزاری مراسم های مختلف و جشن های کوچک و بزرگ با الگوی غذایی خاص دُرچین و همچنین ارائه منوهای تشریفاتی وابتکاری         

        ● تنوع خدمات و تشریفات و استفاده از متدهای روز دنیا ورعایت استانداردهای جهانی 

        ● طبخ و ارائه غذای سالم ،ایمن وبهداشتی وتوسعه روز افزون روشهای پذیرایی وتشریفات

        ● بهبود مستمر فرآیندهای گروه و توسعه خدمات در راستای تامین نیازها و انتظارات میهمانان

        ● تلاش مستمر حهت رفاه و اسایش میهمانان و مدعوین محترمشان