اگر به دنبال ایده ای جدید و تک برای برگزاری جشن سالگرد ازدواج هستید،

اگرهمیشه این جشن ها را به شیوه ای یکسان برگزار می کنید ،

اگرمیخواهید اوج هیجان را به همسر خود هدیه نمایید،

اگر به دنبال جشنی بدون دغدغه، بدون حرف ونگرانی اما شاد و باشکوه و با حال هستید

 واگر به دنبال تغییرات جدید هستید،

خدمات مجالس وتشریفات دُرچین (بزرگترین ومعتبرترین خدمات مجالس شمال تهران ) به شما کمک می کند تا بهترین و به روزترین جشن سالگرد ازدواج خود را با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت ممکن برپا نمایید.