درگروه تشریفات وخدمات مجالس دُرچین ، پذیرایی تک به تک از میهمانان تازه وارد شما با بالاترین دقت توسط تیم حرفه ای پذیرایی دُرچین انجام می شود.