• پذیرایی میوه درخدمات مجالس دُرچین به دوصورت ساده وکوکتل (اسلایس ) انجام میشود .
  • پذیرایی میوه درمدل ساده به صورت چیدمان ثابت روی میزهای میهمانان درظروف خاص وشیک انجام میشود .
  • پذیرایی میوه درمدل کوکتل به صورت سرو میوه اسلایس شده درجام های تک نفره وتوسط میهمانداران انجام میشود .
  • کلیه میوه ها به صورت کاملا دستچین شده وباکیفیت عالی می باشند .
  • مجموع میوه ها به ازای هرنفر 800گرم درمنوی تشریفات عروسی وخدمات مجالس درنظر گرفته شده است .
  • استفاده ازحداقل 5 نوع میوه روز وفصل به انتخاب عروس وداماد

  میوه وکوکتل میوه میوه وکوکتل میوه میوه وکوکتل میوه