• سرو آب میوه های طبیعی درخدمات مجالس دُرچین با بهترین کیفیت مواداولیه وبه صورت کاملا طبیعی
  • سرونامحدود آب میوه های طبیعی درتمامی منوهای تشریفات به جز منوی پایه
  • سرو حداقل 5 نوع آب میوه طبیعی ازمیو های خاص آبگیری درتشریفات عروسی دُرچین
  • استفاده ازپرسنل دوره دیده و مخصوص تشریفات مجالس دُرچین جهت سرو آب میوه طبیعی
  • استفاده ازچیدمان دکوراتیو و نورپردازی های ویژه درمحل سرو آب میوه طبیعی

آب میوه طبیعی آب میوه طبیعی آب میوه طبیعی