خدمات مجالس دُرچین درمراسم های جشن عروسی و نامزدی و جشن تولد از آبشارشکلات های زیبا به جهت خاص بودن و متفاوت جلوه دادن بخشی ازفضای داخلی جشن استفاده مینماید.
     ارایه انواع آبشارشکلات 3، 5، 7 طبقه
     ارایه رنگ بندی درآبشارشکلات (سفید و شکلاتی )
     میوه آرایی واستفاده ارتنقلات خوراکی همراه باآبشارشکلات
     پذیرایی توسط پرسنل ویژه و مخصوص خانم وآقا درسرو آبشارشکلات

   آبشارشکلات آبشارشکلات