پیشنهاد ویژه وتکمیلی خدمات مجالس دُرچین برای زیباتر شدن شب جشن عروسی ، چیدمان کافی شاپ درفضایی دکوراتیوبه سبک مدرن یا کلاسیک و با سرویس دهی ویژه ازانواع شیک ، قهوه ، بستنی های میوه ای وسنتی ، هات چاکلت وانواع گلاسه و... میباشد که درکافی شاپ عروسی شما سروخواهدشد .تشریفات مجالس دُرچین باطراحی ها و دکوربندی های بسیارشیک ومدرن بانورپردازی های ویژه هم سوبافضای داخلی عروسی شما وبااستفاده ازبهترین مواداولیه و همچنین بهترین کافی من مخصوص دُرچین ، شبی فراموش نشدنی همراه باخاطره ای شیرین ازشب عروسی رابرایتان رقم خواهدزد .