یکی ازخدماتی که باعث ایجادجلوه ای خاص وچشم نواز درمراسم شما میشود ریسه آرایی باغ وفضای بیرونی جشن شما میباشد که باعث زیباترشدن محوطه مراسم جشن میگردد. طراح ودیزاینر خدمات مجالس دُرچین بانورپردازی ونوردهی مراسم شما بااستفاده ازریسه های رنگی وکریستال آرایی ، احساسی دلنشین توام با حس انرژی برای میهمانان شما به ارمغان می آورد .